Wymagania dla produktów do uzyskania znaku jakości CP

Producenci produktów z owoców i warzyw o wysokiej jakości lub planujący wytwarzanie takich produktów mogą ubiegać się o objęcie ich systemem jakości Certyfikowany Produkt i nadanie logo CP.

Produkty muszą należeć do kategorii:
Certyfikowane Soki
soki owocowe, warzywne, warzywno-owocowe / owocowo-warzywne,
Certyfikowane Soki
nektary owocowe, warzywne i warzywno-owocowe / owocowo-warzywne,
Certyfikowane Soki
smoothies owocowe, warzywne i warzywno-owocowe / owocowo-warzywne,
Certyfikowane Soki
musy owocowe, warzywne i warzywno-owocowe / owocowo-warzywne,
Certyfikowane Soki
inne produkty z owoców i/lub warzyw.

Wyżej wymienione produkty, obok obowiązujących wymagań prawnych, muszą dodatkowo spełniać następujące wymagania:

Certyfikowane Soki
charakteryzują się wysoką zawartością składników odżywczych, umożliwiającą, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1924/2006 PE z dnia 20 grudnia 2006 r., posługiwanie się oświadczeniami żywieniowymi i/lub zdrowotnymi,
Certyfikowane Soki
nie dodano do nich cukrów i substancji słodzących (słodzików), a pożądaną słodycz osiągnięto poprzez mieszanie surowców i/lub soku i/lub soku zagęszczonego,
Certyfikowane Soki
nie dodano do nich substancji konserwujących (konserwantów),
Certyfikowane Soki
nie dodano do nich sztucznych barwników,
Certyfikowane Soki
nie dodano do nich sztucznych aromatów,
Certyfikowane Soki
dotyczy tylko soków owocowych – zostały wyprodukowane zgodnie z dobrowolnym Kodeksem Praktyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN),
Certyfikowane Soki
odznaczają się pełną identyfikowalnością, co oznacza, że możliwe jest prześledzenie całego cyklu produkcyjnego od gospodarstwa/producenta owoców lub warzyw aż 
do produktu końcowego, czego skutkiem jest dobór najwyższej jakości surowców 
oraz dbałość o każdy etap łańcucha produkcyjnego.

Produkty posiadające na opakowaniu logo Certyfikowany Produkt (CP) wyróżniają się zatem ponadprzeciętną powtarzalną jakością handlową.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PRODUKTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE CERTYFIKATEM WKRÓTCE BĘDĄ DOSTĘPNE W MATERIAŁACH DO POBRANIA

Jak się zgłosić do systemu jakości CP?

Aby przystąpić do systemu i mieć możliwość sygnowania produktu logo Certyfikowany Produkt należy:

 1. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy wraz z Kartą(-ami) Produktu (dostępny tutaj → Dokumenty do pobrania).
 2. Wysłać wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Kartą(ami) Produktu i załącznikami:
  – drogą mailową na adres: biuro@kups.org.pl oraz
  – pocztą na adres:
  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  ul. Rakowiecka 36 lok 339 i 340 
02-532 Warszawa

Następnie:

 1. Biuro KUPS w ciągu 7 dni skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu potwierdzenia poprawności złożonych dokumentów lub poproszenia o ich uzupełnienie.
 2. Decyzja o nadaniu poszczególnym produktom certyfikatu systemu jakości CP zostanie podjęta w ciągu 30 dni. W sprawach trudnych, wymagających więcej czasu do podjęcia decyzji, czas może zostać przedłużony.
 3. W przypadku odmowy nadania znaku CP podmiot zgłaszający ma prawo odwołania się od decyzji do Zarządu KUPS w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Zarząd na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Nastąpi podpisanie umowy oraz uiszczona zostanie opłata administracyjna określona w umowie.
 5. Najpóźniej do siedmiu dni (7 dni) od wpłynięcia opłaty wydane zostaną certyfikaty CP dla produktów, które uzyskały pozytywną decyzję.
 6. Po zakończonym procesie certyfikacji, producent może używać logo CP na produktach objętych systemem znaku jakości CP.

UWAGA! Przez produkt objęty systemem CP, należy rozumieć: produkt z owoców i warzyw znajdujący się w obrocie handlowym pod konkretną marką handlową w danym kraju (bez względu na rodzaj opakowania i pojemność) oraz wytwarzanego według tej samej receptury przez tego samego producenta w tych samych warunkach techniczno-technologicznych. 
Do produktów o różnych smakach i składnikach, znajdujących się w obrocie handlowym pod tą samą marką, należy stosować odrębny proces certyfikacji.

Opłaty
Opłata wynosi 350 zł netto za nadanie znaku jakości CP dla jednego produktu za okres 18 miesięcy.

PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I ŻYWIENIOWE

Dokumenty do pobrania